ATA YAZILIM      ETICA

English

Yemekhane Otomasyon Sistemleri

                  ATA YAZILIM YEMEKHANE KONTROL SİSTEMİ

   
 İşletmeler bünyelerindeki, çalışanlarına kendilerine ait barkotlu,kontaklı veya kontaksız kartlar vererek ( manyetik, proximity veya smart kart ) personellerine yemekhane kullanma, yemek yeme hakkı vermektedirler.

 

                         

     İşletmelerin boyutu büyüdükçe yemekhane daha önemli bir maliyet noktası olmaya başlar ve her önemli maliyet noktasında
     olduğu gibi iyi denetlenmesi tasarruf ve ekonomi için bir gerekliliktir.  ATA YAZILIM YEMEKHANE KONTROL SİSTEMİ

       
    Ata Yazılım Olarak çözümümüz yemekhanelerde de bu inisiyatifi beraberinde getirmektedir. Kamu kurumlarına getirilen en son yönetmelik ve tasarruf tedbirleri ile uyumlu olarak -ardışık ileriki günlerin planlaması- yaklaşımı da çözümlerimize entegre edilmiştir. Yemekhane otomasyon programı yardımıyla yemekhane giderleri kolayca hesaplanmakta, ayrıca çalışan personele verilen hizmet kalitesi artmakta ve artı bir değer yaratılmaktadır.

 

Yemekhane Otomasyon Sistemi sayesinde ;

                                      1- İstenildiği zaman kişi bazında , departman bazında ve tüm personel bazında ayrıca tarih-saat-dakika aralıklı
        olarak raporlar alınabilir.
    2- Günlük yemek ihtiyacı net olarak bilinir.

    3- İsraf önlenir.
    4- Yemekhane giderleri doğru hesaplanır.
    5- Seçenekli yemek hakkı tanımlamaları yapılabilir.
                                     6- Kişiye özel otomatik fiş verilerek farklı otomasyonlar oluşturulabilir.
                                     7- Personellere yiyebileceği öğün ve giriş sayısı atamaları yapılarak ilgili personellerin yemekhaneyi sadece
                                         belirlenen zamanlarda ve adetlerde kullanmaları sağlanılır.